Privacy

Privacy staat hoog in het vaandel bij Oefentherapie Creemers. Graag leggen wij u uit hoe wij met uw privacy omgaan, middels dit privacy statement. Graag zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze zijn bedoeld. Graag communiceren wij hier zo transparant mogelijk over om u op uw gemak te stellen binnen onze praktijk. 

Oefentherapie Creemers, praktijk voor oefentherapie cesar, gevestigd aan de Tuinstraat 2, 5144NT Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement. 

Oefentherapie Creemers is te bereiken via:
E-mail:           oefentherapiecreemers@gmail.com
Telefoon:      0416-672061 / 06-30597086
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 82870

Post- en vestigingsadres:
Zorgplaza Waalwijk
Tuinstraat 2
5144NT Waalwijk

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Oefentherapie Creemers, verwerkt uw persoonsgegevens door uw gebruik van onze diensten en/of omdat die door u zelf aan ons verstrekt zijn. Persoonsgegevens die binnen de praktijk worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

De volgende gevoelige persoonsgegevens worden in volste vertrouwen verwerkt:

 • Medische gegevens 
 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarvoor verwerken wij deze informatie binnen Oefentherapie Creemers?

 • Voor contact per telefoon of e-mail met betrekking tot uw afspraken bij onze praktijk
 • Om uit te nodigen voor deelname aan het patiënttevredenheidsonderzoek 
 • Het afhandelen van declaraties via uw zorgverzekeraar of de betaling van behandelingen middels een factuur

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Binnen Oefentherapie Creemers worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn. Uw persoonsgegevens en elektronische patiëntendossiers zullen niet langer worden bewaard dan 15 jaar en zullen gedurende deze tijd beveiligd worden bewaard. 

Blijven mijn gegevens privé?

Oefentherapie Creemers deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens worden enkel versterkt in overeenstemming met u aan overige hulpdiensten indien dit gewenst is. 

Maakt Oefentherapie Creemers gebruik van Cookies?

Oefentherapie Creemers maakt gebruik van cookies, die nooit inbreuk zullen maken op uw privacy. Middels de cookies die worden gebruikt op de website van Oefentherapie Creemers, werkt de website voor u zo optimaal mogelijk en streven wij erna u het beste gebruiksgemak te laten ervaren.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Binnen onze praktijk heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of indien gewenst te laten verwijderen. U heeft daarnaast altijd het recht de gegevensverwerking door Oefentherapie Creemers in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Binnen Oefentherapie Creemers heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid naar een andere organisatie indien gewenst. Wanneer u uw gegevens wil inzien, corrigeren, verwijderen of over wil laten dragen naar een andere instantie, dan kunt u contact opnemen met Oefentherapie Creemers om dit verzoek in te dienen. 

Om de veiligheid te waarborgen met betrekking tot bovenstaand genoemde activiteiten, vragen wij u ten alle tijden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen ter bevestiging van uw identiteit. We streven ernaar binnen 4 weken de gevraagde informatie bij u aan te leveren.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Oefentherapie Creemers neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, ongewenste wijzigingen, openbaarmakingen of toegang tot uw gegevens plaats kan vinden, heeft Oefentherapie Creemers gepaste beveilingsmaatregelen getroffen.

Oefentherapie Creemers is te bereiken via:

E-mail:           oefentherapiecreemers@gmail.com
Telefoon:      0416-672061 / 06-30597086

Post- en vestigingsadres:
Zorgplaza Waalwijk

Tuinstraat 2

5144NT Waalwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 82870